Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Девиации

5-годишно момче с кръстосана оклузия и девиация вдясно

Кръстосаната захапка при десните странични зъби и девиацията вдясно са лекувани още във временно съзъбие с цел да се даде възможност за нормално развитие на челюстите. Лечението е проведено с лингвална пластинка от проф. Валентин Мутафчиев