Услуги

Ретенция

Съществен, но често подценяван етап от ортодонтското лечение, е периодът на поддържане на постигнатите по време на активното лечение резултати чрез подходящи снемаеми или фиксирани апарати.

Този период продължава средно две години, като обикновено интензивността на носене на снемаемите апарати прогресивно намалява – например "само вечер", "през вечер", "две нощи седмично" и т.н.

До завършването на този период се провеждат периодични контролни прегледи. Целта е да се реагира своевременно при настъпване на нежелани промени.

Изключително важно за окончателния дългосрочен резултат от лечението е да не се допуска рецидив поради самоволно сваляне на ретенционните апарати и/или пропускане на контролните посещения.

След завършване на ретенционния период, контролните прегледи се преустановяват. Обикновено се препоръчва фиксираният лингвален ретайнер да се остави за продължителен период (при млади пациенти – до завършване на растежа около 25 годишна възраст), ако не създава хигиенни или пародонтални проблеми, с цел да гарантира дълготрайния резултат, който да не се повлиява през годините от външни фактори.
След завършване на лечението, клиника ВАЛОР остава на разположение за възникнали въпроси и обсъждане на евентуални притеснения.