Курсове

Предлагаме специализирани курсове на ортодонтска тематика

 От 2021 г. всички образователни дейности на специалистите от клиника ВАЛОР се отделиха в нова структура - Академия ВАЛОР. Повече информация за тези дейности, вкл. и за организираните курсове можете да откриете на сайта на Академията - www.valor-academy.org


В Клиника ВАЛОР се провеждат специализирани курсове на ортодонтска тематика. Тяхната цел е да съдействат за усъвършенстване на уменията и познанията на вече практикуващите ортодонтия, или да подпомогнат първите стъпки в провеждането на ортодонтско лечение на лекари по дентална медицина.

Ние продължаваме традицията на провежданите от проф. В. Мутафчиев и сътрудници курсове от 1994 год. - над 40 дву- и тридневни курса до 2004 год, в Стоматологичен факултет и в частния кабинет на професора.

От 2004 г. до 2020 г. в Клиника ВАЛОР са проведени около 40 курса, в които са взели участие над 150 колеги.


Отличителни характеристики на провежданите в Клиника ВАЛОР курсове са:

 • Разглеждат се основни теми в ортодонтията и конкретни диагностични и лечебни методи:

  • Рентгенови методи за диагностика на зъбно-челюстните деформации;
  • Методи за оценка и контрол в ортодонтското лечение;
  • Биомеханика в ортодонтията;
  • Фиксирана техника (фази на лечение със Straight-wire и Edgewise, ретенционни апарати, стрипинг);
  • Приложение на функционални и на екстраорални апарати за лечение на клас II и клас III деформации;
  • Лингвална пластинка – основни елементи, планиране и клинично приложение.
 • Теоретичната част в курсовете е съчетана с практическа, което позволява добиване на начални практически умения от курсистите.

 • Демонстрират се различни клинични методи, подбрани спрямо показанията при отделния пациент

  • по време на клиничните курсове се правят демонстрации за практическото приложение на методите върху предварително подбрани и обсъдени пациенти. Запознаването с проблеми по време на клинична дейност и прилагането на индивидуален подход при всеки пациент е особено полезно за курсистите, добили впечатление за безпроблемност от гледането на слайдове в лекционната зала или четенето на учебници и статии.
  • демонстрират се клинични резултати от ефективно лечение с методи и средства, отричани от някои популярни лектори, което показва, че лекува не даденият апарат, а опитният клиницист, който използва най-подходящите средства.

Ако желаете да участвате в курс, организиран от Клиника ВАЛОР, моля, свържете се с нас.

В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на телефоните на клиниката в приемното време, или да ни пишете на: courses@valortho.com.