Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Хипо- и хиперодонтии

7-годишно момиче с хиперодонтия (медиоденс) в областта на централните горни резци.

Пациентката е с хиперодонтия в областта на горните резци, ротиран и кръстосан 11; струпване в областта на долни резци. Лечението изискваше премахване на допълнителния зъб, пречещ на нормалния пробив на резците и корекция на последствията от неговото развитие. Лечението е проведено с горна лингвална пластинка и сегментно с 2 брекета на централните резци от д-р Галин Гаврилов.