Новини

Стартираме Академия ВАЛОР

05.11.2020 Актуално

Стартираме Академия ВАЛОР

Стартираме Академия ВАЛОР

Стартира проекта „Академия ВАЛОР“ – структура, която обединява научно-образователния ни принос и приноса ни към ортодонтската общност, както и към обществото като цяло. Нейните цели са няколко:

- да подпомогне налагането на водещите ортодонтски стандарти у нас, съдействайки за развитието на работещите ортодонтия в България като бъдат:

  • споделени случаи с добре планирано, проведено и стабилно ортодонтско лечение.:
  • предложени нови форми за следдипломна квалификация, даващи не само практическа подготовка, но и съвременна теоретична информация 

- да спомогне за повишаване информираността в обществото относно необходимостта и ползите от ортодонтското лечение