Новини

10-та юбилейна награда "Проф. Мутафчиев" за най-добра студентска разработка

15.01.2021 Актуално

10-та юбилейна награда "Проф. Мутафчиев" за най-добра студентска разработка

10-та юбилейна награда "Проф. Мутафчиев" за най-добра студентска разработка

Тази година предстои да бъде връчена 10-та юбилейна награда "Проф. Мутафчиев" в конкура за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема.

Темата на конкурса през 2021 г. ще бъде: "Актуални постижения на съвременната ортодонтия, които я правят ефективна и харесвана специалност".

Срок за предаване на разработките: до 31 май 2021 г. включително.


Изисквания:

-обем на разработката – до 10 стандартни машинописни страници / 30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака /. В 10-те страници се включва онагледяващия материал, за сметка на текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени: заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

- данни за автора / придружават разработката на отделен лист /:

-име

- факултет по дентална медицина гр. ….

- курс, факултетен No

- адрес, телефон, е-мейл

- право на участие – студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

- награда – 1000 лв

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail: moutval@gmail.com и в два екземпляра на адрес гр. София, ул. Ворино 17, проф. В. Мутафчиев  

Основни показатели за оценка: пълнота и обобщение на информацията по основните елементи на темата, книгопис и оформяне на разработката


Конкурсът се провежда със съдействието на Българско ортодонтско общество и Академия ВАЛОР.