Новини

Статия на д-р Гаврилов бе публикувана в международното научно списание Kieferorthopädie

01.07.2020 Актуално

Статия на д-р Гаврилов бе публикувана в международното научно списание Kieferorthopädie

Статия на д-р Гаврилов бе публикувана в международното научно списание Kieferorthopädie

В брой 2/2020 г. на престижното научно списание Kieferorthopädie, издавано от Quintessence Publishing, бе публикувана статията на д-р Галин Гаврилов за едно от най-ефективните средства за контрол на генерирания при работата на денталните специалисти аерозол - потенциален преносител на респираторните вируси, вкл. Sars-CoV-2. В ситуацията на глобална пандемия ограничаването на разпространението на вирусите се оказва по-разумно от използването единствено на защитни средства от персонала.

 

Изобретеното от д-р Гаврилов средство "Дентален аерозолен щит" има 3 елемента:

- ергономична, лека, прозрачна камера с хидрофобна повърхност, която действа като физическа бариера около пациента;

- специално проектирана еднократна прозрачна обвивка около щита и генериране на зона с ниско налягане чрез използване на аспирационната система на юнита

- прилагане на специално проектирано филтриращо отделение, което подсигурява

обеззаразяването на аерозолни частици, излизащи след аспирационната помпа

 

Денталният аерозолен щит значително подобрява сигурността на клиничната практика, използвайки само аспирационните системи, с които денталните юнити са вече оборудвани; без да се налага придобиването на допълнителни смукателни устройства и сериозни допълнителни инвестиции.


Също така предпазва следващите пациенти в денталния кабинет от контакт с аерозола или частици, отделени при работа с предходния. Така той допринася за една нова, по-добра хигиена при денталното лечение и намалява риска от трансмисии на респираторни инфекции, както за пациентите, така и за денталните екипи.


За повече информация: https://aerosolshield.eu/index.php