Новини

Честване на 80-годишния юбилей на проф. Мутафчиев

12.04.2023 Актуално

Честване на 80-годишния юбилей на проф. Мутафчиев

Честване на 80-годишния юбилей на проф. Мутафчиев

На 10-ти април 2023 г. във ФДМ се проведе тържествено честване на 80-годишнината на проф. Мутафчиев.

Присъстващите колеги и приятели поздравиха професора за юбилея и много от тях споделиха по какъв начин неговото присъствие е повлияло на живота им.