Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Отворена захапка

8-годишно момиче с отворена оклузия

Лечението е проведено с активатор и екстраорален апарат от д-р Александър Мутафчиев.